Rabu, Desember 30, 2009

Apakah Marketiva Itu?

Marketiva adalah syarikat perkhidmatan kewangan khusus menyediakan peniaga-peniaga dengan perkhidmatan urusniaga secara talian atau online berkualiti tinggi. Marketiva ditubuhkan pada permulaan tahun 2005 oleh sekumpulan profesional dan saintis komputer. Marketiva mempunyai 30 tahun pengalaman terkumpul dalam bidang pasaran kewangan, dan merupakan salah satu pembuat pasar di atas kaunter atau over-the-counter market maker yang terpopular di dunia.


Account Islamik.
Marketiva telah memperkenalkan polisi tanpa-faedah atau 'Zero-Interest policy' terhadap semua posisi terbuka. Tiada faedah bermalam atau 'overnight interest' dikenakan atau dibayar terhadap posisi yang terbuka. Atas sebab itu tiada konflik antara perkhidmatan yang disediakan oleh Marketiva dengan haramnya Riba dalam Islam.Pengkhidmatan yang ditawarkan.
Marketiva menyediakan perkhidmatan pembuat pasar di atas kaunter atau 'over-the-counter market making' untuk Forex dan Dana-dana (Funds), Indeks dan Komoditi; hadiah $5, jadi kamu boleh mula berurusniaga serta-merta tanpa perlu mendepositkan dana kamu; Urusniaga dengan batas 1%; posisi terbuka tanpa-faedah; tiada komisen pasar atau 'market commisions'; meja urusniaga sebenar atau live desk dan meja urusniaga maya atau virtual desk dalam satu akaun; perbezaan harga tawaran atau 'offer' dan bida atau 'bid' yang bolehubah atau lebih dikenali sebagai 'variable spread' yang mengikut piawaian industri; berita terkini, pemberitahuan tentang peristiwa berkaitan pasar, saluran perbualan; bantuan 24-jam, peralatan carta sofistikated dan urusniaga langsung dari carta yang mudah digunakan, dan pengalaman urusniaga melalui talian langsung atau 'online trading' yang terbaik.


Buka akaun.
Sebelum kamu boleh mula berurusniaga, kamu perlu membuka akaun dengan kami (ianya percuma) dan muat turun platform urusniaga (Streamster). Untuk buka akaun, sila lawati:
https://www.marketiva.com/index.ncre?page=open-account
dan lawati halaman ini untuk memuat turun Streamster:
http://www.marketiva.com/index.ncre?page=downloads.


Streamster adalah perisian yang kamu perlu muat turun danpasangkan pada komputer kamu untuk menggunakan perkhidmatan kami. Bila sudah kamu muat turun, kamu perlu pasangkan perisian ini di komputer kamu dan gunakannya untuk mengakses perkhidmatan kami.


Berapa amaun minima untuk pembukaan akaun?
Marketiva tidak syaratkan deposit awalan. Bila kamu buka akaun kamu akan dapat hadiah $5 sebenar dan $10000 maya atau virtual untuk latihan. Jika kamu hendak buka akaun sila pergi ke laman ini dan penuhkan borang itu di sana:
https://www.marketiva.com/index.ncre?page=open-account.


Important Notes:


Marketiva mempunyai polisi seorang satu akaun. Tidak kira samada akaun itu masih baik atau batal atau ditutup, Marketiva tidak benarkan orang yang sama mempunyai dua akaun berbeza. Jika sistem pengurusan mengesan ada akaun berganda didaftarkan oleh orang yang sama, pemegang akaun berkenaan akan dikehendaki untuk menyediakan dokumen penyokong. Dalam kes pelanggaran yang teruk terhadap polisi ini, Marketiva akan menyekat akses kepada pengguna sebegitu.


Marketiva mematuhi undang-undang dan peraturan anti-pencucian wang anti-money laundering (AML), yang menghendaki pengenalan bergambar dan pengesahan dokumen beralamat. Pengenalan bergambar ialah passport, lesen memandu, Mykad atau apa-apa saja dokumen resmi dari Government, dan pengesahan dokumen beralamat ialah bil telepon, bil utiliti atau yang setara. Untuk keterangan lebih lanjut sila periksa halaman:
https://www.marketiva.com/index.ncre?page=identification.